Från vänster: Johan Shin, Martin Brink, Julia Svegerud, Axel Svegerud, Håkan Svegerud.