Kl: 10.00 var det dags för ett morgonpass för landslaget. Valfri uppvärmning. Johan och Martin körde ett sparring-pass, med diverse taktiska övningar med skydd. Julia körde först ett tul-pass med genomgång av alla mönster. Sedan intog Johan domar-rollen och valde mönster.
Avslutningsvis blev det även spark- och- handtekniker på mits och handmitsar.