Här är tävlingens deltagare!
Från vänster: Julia Svegerud – Junior, Martin Brink – Veteran, Johan Shin – Veteran.