Jag vill säga tack till våra supportrar Yasmin Bokhari, Monika Bokhari och Asif Bokhari.

Alla var med på tävlingsdagarna och stödde hela laget.
Detta var väl uppskattat och Yasmin har hjälpt till med att ta bilder och video från tävlingen.